Training HR

Tag: Advanced Knowledge Management

Advanced Knowledge Management

Advanced Knowledge Management

Advanced Knowledge Management Bidakara, Jakarta | 20 – 22 Agustus 2014 | Rp. 6.000.000,- / peserta Bidakara, Jakarta | 17 – 19 September 2014 | Rp. 6.000.000,- / peserta Bidakara, Jakarta | 14 – 16 Oktober 2014 | Rp. 6.000.000,- / peserta Bidakara, Jakarta | 19 – 21 November 2014 | Rp. 6.000.000,- / peserta Bidakara, Jakarta | 15 – 17 Desember 2014 | Rp. 6.000.000,- / peserta   Background […]