Training HR

Tag: KEKERASAN TERHADAP ANAK

PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Hotel Ibis, Yogyakarta | 11 – 13 Agustus 2014 | Rp 5.750.000,- per peserta Hotel Ibis, Yogyakarta | 18 – 20 Agustus 2014 | Rp 5.750.000,- per peserta –  Pasti Jalan Hotel Ibis, Yogyakarta | 25 – 27 Agustus 2014 | Rp 5.750.000,- per peserta Hotel Ibis, Yogyakarta | 01 […]

Posted in: Kids, Psychology, Yogyakarta