Training HR

Tag: Mengukur Kepuasan Karyawan

Measuring Employee Satisfaction

Measuring Employee Satisfaction

Measuring Employee Satisfaction Jentra Dagen Hotel,  Yogyakarta | 11 – 13 Agustus 2014 | IDR 5.800.000 Jentra Dagen Hotel,  Yogyakarta | 15 – 17 September 2014 | IDR 5.800.000 Jentra Dagen Hotel,  Yogyakarta | 15 – 17 September 2014 | IDR 5.800.000 Jentra Dagen Hotel,  Yogyakarta | 19 – 21 November 2014 | IDR 5.800.000 Jentra Dagen Hotel,  Yogyakarta | 20 […]